Get Adobe Flash player

Web Link

moe

obec

sk 1

kru

 
tvk

sch

etv

gys

sci

true

kms 2

เผยแพร่งานวิชาการ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 2555

                                                   bn art 1 62

ลำดับ รายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน นักเรียน
1 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 เหรียญทองระดับเขต SAM 4312 resize
เด็กหญิงอลัดดาวัล จันทร์ขาม ชั้น ม.1
SAM 4758 resize

เด็กหญิงกาญจนา แก้วน้ำคำ ชั้น ม.3

2 การสร้าง Web Page ประเภท CMS ระดับ ม.1-ม.3 เหรียญทองระดับเขต,เหรียญเงินระดับภาค P1140679 1
เด็กหญิงธิดารัตน์ คำผาย ชั้น ม.2
P1140677 1
เด็กหญิงนิศาชล ฆ้องเล็ก ชั้น ม.1
3 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-ป.6 เหรียญเงิน SAM 7066 1
เด็กชายนที คำผาย ชั้น ป.5
SAM 7075 1
เด็กหญิงอารยา แสงสืบ ชั้น ป.5
4 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ระดับ ป.4-ป.6 เหรียญเงิน SAM 4179 1
เด็กชายวุฒิพันธ์ คันทา ป.6
SAM 4197 1
เด็กชายบุญฤทธิ์ เสวีวัลลภ ชั้น ป.6
5 การสร้างหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (E-Book) ระดับ ม.1-ม.3 เหรียญเงิน SAM 4713 resize
เด็กหญิงธนัชพร ควรตะขบ ชั้น ม.2