Get Adobe Flash player

เนื้อหา

อบรม CPR

act cprอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ทีมจิตอาสาเฉพาะกิจสระแก้วร่วมกับโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้จัดการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)ขึ้น โดยมีนายจันทร์ โสมาบุตร ประธานคณะกรรมการ ฯ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน อบรมครั้งนี้ คณะครู นักเรียนได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อจะนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ต่อไป