Get Adobe Flash player

เนื้อหา

สอบธรรมศึกษา

act test dhamma 62สอบธรรมศึกษา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 ขึ้น โดยมีการสอบตั้งแต่ ธรรมศึกษาตรี โท เอก เพื่อให้นักเรียนได้วัดองค์ความรู้ ความสามารถ ในวิชาพุทธศาสนา อันเป็นหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้นักเรียนได้เป็นพุทธมามกะที่ดี สืบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: สอบธรรมศึกษา

ธารนพเก้าเกมส์ 62

act thannoppakao games 62ธารนพเก้าเกมส์ เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้จัดกีฬาสีภายใน "ธารนพเก้าเกมส์ " ขึ้น โดยมีนางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานในพิธี นายสมเกียรติ หาญเชิงชัย ครู คศ.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษากล่าวรายงาน ปีนี้นักกีฬาอาวุโส นายมิตรชัย ชัยสาร ครู คศ.3 กลุ่มสาระการ

อ่านเพิ่มเติม: ธารนพเก้าเกมส์ 62

ลงนามถวายพระพร

act mother day ampher 62ลงนามถวายพระพร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ นำคณะครู โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

อ่านเพิ่มเติม: ลงนามถวายพระพร

วันวิทยาศาสตร์

act science day 62วันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายลิขิต เวทย์อุดม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้าเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยกิจกรรมมีการประกวดชุดรีไซเคิลของนักเรียน เรียงความ วาดภาพ ทางวิทยาศาสตร์ และเข้าฐานวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ฐานส่องกล้องจุลทัศน์ ฐานฝักไฮโดรโป

อ่านเพิ่มเติม: วันวิทยาศาสตร์

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ

act r6พิธีทบทวนคำปฏิญาณ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามผู้บังคับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านธารนพเก้า โดยมีนายสมเกียรติ หาญเชิงชัย ครู คศ.3 หัวหน้าโครงการ เป็นผู้นำคณะดำเนิน

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทบทวนคำปฏิญาณ