Get Adobe Flash player

เนื้อหา

เข้าค่ายปฏิบัติธรรม

act dhamma 1เข้าค่ายปฏิบัติธรรม เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น ได้เข้าอบรม โครงการอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ คลองคันฉอ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เพื่ออบรมให้นักเรียนได้

อ่านเพิ่มเติม: เข้าค่ายปฏิบัติธรรม

เขาฉกรรจ์เกมส์

act khaochagan gameเขาฉกรรจ์เกมส์ เมื่อวันที่ 22-27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเครือข่ายอำเภอเขาฉกรรจ์ "เขาฉกรรจ์เกมส์" ซึ่งทำการแข่งขัน 2 สนาม คือ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว ในปีนี้คณะนักกีฬา กรีฑา โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม สามารถกวาดถ้วยรวมได้ 15 ถ้วยรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ไม่

อ่านเพิ่มเติม: เขาฉกรรจ์เกมส์

วันครู'62

act teacher dayวันครูแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูประจำปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ เมฆประดับ นายอำเภอเขาฉกรรจ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้มีกิจกรรม 2 วัน วันที่ 15-16 มกราคม 2562 ในวันแรกเป็นการแข่งขันกีฬาของคณะครูในอำเภอเขา

อ่านเพิ่มเติม: วันครู'62

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

act scout 125เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้นำนักเรียนระดับ ม.1-ม.3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 125 อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความอดทน รู้รักและสามัคคี จะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม: เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

Mery Christmas @ Happy New year 2019

act christmas 18Mery Christmas @ Happy New year 2019 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้จัดกิจกรรม Mery Christmas And Happy New Year ขึ้น โดยมี นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม: Mery Christmas @ Happy New year 2019